Referencer

referencer


Flere referencer
AC Nielsen A/S
Albertslund Kommune
Arbejdsmarkedsstyrelsen
Bispebjerg Hospital
Børns Vilkår
Coloplast A/S
COWI A/S
CP Kelco ApS, Huber Company
Daintel ApS
Dansk Magisterforening
Dansk Psykiatrisk Center Sct. Hans
Danske Psykolog Forening
Det Europæiske Miljøagentur
Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
Direktoratet for Fødevare Erhverv
DISA Industries A/S
DJØF
Dong Energy A/S
Edlund A/S
Ennova A/S
Finanssektorens Arbejdsgiverforening
Finanstilsynet
Foreningen af Speciallæger
Franck Geoteknik A/S
Fredensborg Kommune
Frederiksberg Kommune
GBH Revision & Rådgivning ApS
Gentofte Kommune
Geodis Wilson Danmark ApS
Gorrissen & Federspiel
Haas-Meincke A/S
Handicaphjælp Danmark ApS
Halsnæs Kommune
Hillerød Sygehus
Hovedstadens Sygehusfællesskab
.
.

Industriens Pension
Ishøj Kommune
Kerteminde Kommune
Klimarådets Sekretariat
Kromann Reumert
Københavns Kommune Center for Miljø
Københavns Kommunes Socialforvaltning
Københavns Sundhedsforvaltning
Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S
Lyngby-Taarbæk Kommune
LEO Pharma A/S
LIC Center for undervisningsmidler, UCC
Lægemiddelstyrelsen
MANNAZ A/S
Mediq Danmark A/S
Mødrehjælpen
Noise Limit
Novavi
Novo Nordisk A/S
Nordea Liv og Pension
PFA Pension
PLO – Praktiserende Lægers Organisation
Post Danmark
Professionshøjskolen
Region Hovedstaden Psykiatrien
Region Sjælland
Rigshospitalet Diagnostisk Center
Roskilde Amt
Rudersdal Kommune
Scion DTU A/S, Søhuset
SEGES
Siemens A/S
SKAT Departementet
Teknologisk Institut
Trafikselskabet Movia
Vestforbrænding
Århus Jazzorkester

Udtalelser
Lyngby-Taarbæk Kommune –
lederudvikling
“Jeg er meget taknemmelig for vores samarbejde. Især synes jeg, at arbejdet med ledergruppen i LTK har løftet / fordybet vores samarbejde endnu mere – også når vi mødes individuelt. Du kan noget, som kun få kan – nemlig at generere dybdegående og varige forandringer. Både i samarbejdet med den enkelte og grupper. Både vores centerchef og ledergruppen i LTK har flyttet langt mere, end jeg nogensinde turde tro på – og det var aldrig sket uden din seriøse og vedholdende indsats!
Derfor var jeg heller ikke i tvivl, da jeg anbefalede dig til en kollega fra mit netværk.”
Vibeke Barkentin, leder i Lyngby Taarbæk kommune

Djøf – konsulent og underviser på executive lederudviklingsprogrammet Forretningsudvikling og lederskab.
”Igennem de seneste 10 år har jeg haft fornøjelsen af at arbejde sammen med Marianne Løwe – senest i regi af Djøf. Marianne har designet og leveret åbne kurser og uddannelser samt skræddersyede virksomhedsforløb – altid med meget fine deltagerevalueringer på alle niveauer. Marianne udmærker sig ved både bred og dyb forståelse for organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer og sammenhænge – en super formidler og facilitator med stor egenerfaring, som hun trækker på. Det er ikke kun kendetegnet, men også afgørende for Marianne, at udbyttet er konkret og gør en forskel – ikke mindst forretningsmæssigt. Med stor faglig kompetence og professionalisme har Marianne for mig været ”det sikre og stærke kort” i et meget broget kursusmarked.”
Lena Meyer-Karlsen, uddannelseschef i Djøf

Franck Geoteknik A/S – lederudvikling
“Blot en lille opfølgning et års tid efter at jeg deltog på dit kursus ”Specialist til leder”.
Det har virkelig gjort en forskel for mig. Jeg har haft stor glæde af de redskaber og råd, jeg fik på kurset og det har ført præcis det med sig, jeg turde håbe på.
Jeg sidder nu i ledelsesgruppen i firmaet.
Fortsæt det gode arbejde!”
Og så endnu en gang tak.
Flemming P. Nielsen, Biolog
Leder af miljøafd.

Edlund A/S  – Marianne Løwe var i perioden 2008-12 ansat som HR-partner i Edlund A/S. Opgaven bestod i dels at bistå med opbygning af en professionel HR afdeling, dels at være udviklings- og programansvarlig for virksomhedens lederudvikling samt yde strategisk rådgivning. ”Marianne Løwe har over en flerårig periode bistået med identifikation af nye ledere, fastlæggelse af processerne for medarbejderudvikling samt coaching og vejledning af ledere på alle niveauer. Alt dette arbejde er udført meget tilfredsstillende. Marianne besidder professionalisme og faglighed på et meget højt niveau. Hun går målrettet og ærligt efter at løfte den enkelte, og hun gør det med humor og varme. Hendes råd er noget, jeg til stadighed bruger i mit virke.”
André Pasbjerg, programdirektør Nordea Liv og Pension og tidligere projektdirektør for forsikring i Edlund A/S

Region Hovedstaden, Psykiatrisk Center Sct. Hans – Lederudvikling, konflikthåndtering og forandring af intern samarbejdskultur.
”På anbefaling af et andet hospital i Region Hovedstaden har jeg siden 2009 involveret Marianne Løwe som konsulent i en række komplicerede udviklingsforløb med både ledere og medarbejdergrupper. Marianne Løwe er en stærk samarbejdspartner, der meget hurtigt kan analysere selv komplicerede problemstillinger. Marianne Løwe har en meget åben og tillidsskabende stil, der giver hende stor gennemslagskraft i forhold til både ledere og medarbejdere. Hun repræsenterer sagen og stiller krav til alle medvirkende i forhold hertil. Hun har fokus på, at de visioner og mål, alle kan blive enige om, først er blevet til virkelighed, når de afspejles i leder- og medarbejderadfærd. Med Marianne Løwes hjælp er det lykkedes at skabe udvikling hos både enkeltpersoner og grupper til gavn for både kerneopgaven og trivslen på arbejdspladsen.”
Niels Aagaard Nielsen, udviklingschef i Region Hovedstaden, Psykiatrisk Center Sct. Hans.

Teknologisk Institut – Foredrag og undervisning

“Hos Teknologisk Institut, Center for Uddannelse, har vi siden 2007 benyttet Marianne Løwe som fast underviser og foredragsholder på konferencer. Vi har samarbejdet om så forskellige emner som “Intern konsulent og rådgiver for ledelsen”, ” Projektlederens personlige udvikling”, “Fra specialist  til leder” og mange andre. Det fantastiske ved Marianne er, at hun favner så bredt, og at hun på baggrund af sin faglige baggrund og omfattende praktiske erfaring formår at levere det ønskede – hver gang! Når Marianne underviser er det med faglig tyngde og en seriøs, men samtidig behagelig og uhøjtidelig tilgang – og det sætter Teknologisk Instituts kunder pris på. Derfor bruger vi Marianne igen og igen og tøver ikke med at anbefale andre at gøre det samme”.